Steunpunt Taal en Rekenen VO

Checklist Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Deze checklist van SLO kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen in uw school. De checklist bestaat uit de volgende zes onderdelen:

  1. Beleid
  2. Opbrengsten in beeld
  3. Docentontwikkeling
  4. Schoolontwikkeling
  5. Het curriculaire spinnenweb
  6. Samenwerking op de snijvlakken