Steunpunt Taal en Rekenen VO

Schoolbeleid taal en rekenen en Muiswerk

Kan een instrument bepalend zijn voor uw beleid? Werkt uw school met Muiswerk en bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld hoe een school dit instrument heeft gebruikt bij de ontwikkeling van schoolbeleid op het gebied van taal en rekenen? Lees of download dan dit artikel.