Steunpunt Taal en Rekenen VO

Samenvatting protocol dyscalculie BAO - SBO - SO

donderdag 12 mei 2011
Samenvatting Protocol Dyscalculie

Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het Protocol ERWD richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-onderwijs binnen de school (ook in het voortgezet onderwijs) en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.