Steunpunt Taal en Rekenen VO

Activiteiten

Het Steunpunt taal en rekenen vo ondersteunt het voortgezet onderwijs bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs met de ontwikkeling van leermiddelen, het laten uitvoeren van onderzoek en het organiseren van (informatie)bijeenkomsten. Meer hierover leest u op deze pagina's.