Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brochure Implementatie referentieniveaus taal en rekenen VO

Vanaf het schooljaar 2013/2014 worden de referentieniveaus taal en rekenen voor het voortgezet onderwijs (VO) getoetst in het eindexamen VO. Het College voor Examens (CvE) geeft in een brochure aan op welke wijze toegewerkt wordt naar het afnemen van reguliere rekentoetsen en de centrale examens Nederlands waarin de referentieniveaus voor taal zijn verwerkt. Deze brochure wordt ook aan alle VO-scholen verzonden.