Steunpunt Taal en Rekenen VO

Resultaten enquêtes referentiekaders taal en rekenen

dinsdag 11 januari 2011

Najaar 2010 vroeg het Steunpunt in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, de VO-raad en de VVVO docenten taal en rekenen én leidingevenden vmbo, havo en vwo om, middels een tweetal enquêtes, hun mening te geven over de referentiekaders taal en rekenen. De resultaten van die enquêtes zijn inmiddels bekend en uitgewerkt in twee rapportages (voor vmbo en havo-vwo).