Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproepen

Oproep voor enthousiaste rekendocenten die goed in hun vak zijn.

In januari/februari 2016 willen wij regionaal verspreid op een tiental scholen bijeenkomsten organiseren in het kader van kennisoverdracht/kennisdeling door en voor rekendocenten. Daarvoor komen wij graag in contact met rekendocenten die het leuk vinden om hun manier van lesgeven of het door hun ontwikkelde materiaal of lokaal te delen met andere docenten. Dit zijn de zogenaamde gastdocenten.

Deze gastdocenten ontvangen twee avonden, met een tussentijd van ongeveer drie maanden, een groep van maximaal 20 rekendocenten. We willen starten om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd.
Vanaf 19.00 uur starten we met het programma:
- de eerste avond is de gastdocent, al dan niet samen met een of meerdere directe collega's, degene die de bezoekende collega-rekendocenten informeert over zijn/hun werkwijze bij (de organisatie van) de rekenlessen, de didactische aanpak waar voor gekozen is, de succesfactoren die daarbij beleefd worden maar ook de valkuilen waar je voor moet waken. Kortom wat maakt het rekenonderwijs in uw school succesvol en wat kunnen collega's hiervan opsteken? Het laatste half uur wordt besteed om voornemens te formuleren: wat hebben de bezoekende docenten opgestoken, wat kunnen en willen ze daarvan gaan realiseren in hun eigen school, wanneer moet wat ingevoerd kunnen zijn (opstellen van een realistisch tijdpad);
- de tweede avond, zo'n drie maanden later, zijn het vooral de bezoekende rekendocenten van de groep die aan zet zijn. Zij hebben de tijd gehad om een en ander te vertalen naar hun eigen schoolsituatie en doen daar m.b.v. een kleine powerpointpresentatie (max. 5 min.) verslag van aan de collega-rekendocenten. Over en weer is er dan gelegenheid om elkaar te bevragen en te adviseren, kortom om goede ervaringen uit te wisselen en met elkaar te netwerken.

Bent u een enthousiaste rekendocent, voelt u zich didactisch voldoende toegerust en beschouwt u het als een uitdaging om uw ervaringen (al dan niet samen met uw directe collega’s) te delen met / over te brengen op collega-rekendocenten die zich ook graag verder willen bekwamen? En mogen wij hiervoor, op kosten van het Steunpunt, twee keer een avond bij u op school te gast zijn? Geeft u zich dan op bij het Steunpunt: info@steunpuntvo.nl, graag met als onderwerp: 'Ja, ik geef mij op als enthousiaste rekendocent'. Wij nemen dan contact met u op om het een en ander verder door te spreken.

 

Heeft u eerst nog vragen over de opzet van dit kennisdelingsprogramma, mail dan naar Johan van den Berg, adviseur bij het Steunpunt taal en rekenen vo: j.vdberg@steunpuntvo.nl. Bellen naar het Steunpunt kan ook: 0318 648 559.