Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproepen

22 november 2018.
De stichting Promore zoekt een select aantal scholen om schoolexamens rekenen te ontwikkelen voor het referentieniveau niveau 2A, 2F en eventueel ook 3F, als alternatief voor de huidige CvTE-rekentoetsen.
Promore staat voor "Professionalisering Modern Rekenonderwijs". Deze stichting heeft voor haar plannen de samenwerking gezocht met rekenexperts van deHogeschool Utrecht en met het bedrijf IntraQuest, bekend van onder andereffLerenRekenen en de APS-Rekentoetsen. Als stichting willen zij nu graag samenwerken met een aantal scholen die zelf het roer in handen willen nemen als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van het rekenbeleid. Zij willen samenwerken met scholen die in samenspraak met collega-scholen ook een eigen verantwoordelijkheid willen nemen wat betreft de beoordeling en de cesuur.

Via deze link treft u meer informatie aan over deze oproep.