Steunpunt Taal en Rekenen VO

Leermiddelen

Tot 1 januari onderhield de SLO de website Wikiwijsleermiddelenplein waar veel informatie te vinden was over beschikbare leermiddelen in de volle breedte van het vo.
Echter, SLO is gestopt met deze service en op dit moment is er geen site beschikbaar waar u alles netjes gegroepeerd nbij elkaar kunt aantreffen.