Steunpunt Taal en Rekenen VO

Hulpprogramma rekenen-wiskunde groep 7/8

Het Prototype van een Hulpprogramma rekenen-wiskunde groep 7/8 is het resultaat van een project waarin SLO samenwerkt met CED. Bedoeling van het project is om scholen die in de bovenbouw te maken hebben met afhakende leerlingen, gelegenheid te bieden deze leerlingen een aangepast leertraject te laten doorlopen. Dit traject is mede afgestemd op de doorgaande lijn naar het vmbo, in het bijzonder wat betreft de stroming van de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is het de bedoeling om de leerkrachten die met dit traject aan de slag gaan, de nodige achtergrond-informatie te bieden omtrent centrale leerlijnen en de doorgaande lijn naar het vmbo.
 
Klik op de link hieronder voor meer informatie en om direct materiaal te downloaden.