Steunpunt Taal en Rekenen VO

netwerkbijeenkomst rekenen regio Noord, Dr. Nassau College, locatie Penta, Industrieweg 3 Assen

dinsdag 11 juni 2019 14:30

Inloop vanaf 14:00 uur, 
- plenaire deel van 14:30 - ca. 15:00 uur
- netwerkdeel van 15:00 - 17:00 uur (vmbo o.l.v. Madeleine Vliegenthart, H/V o.l.v. Peter Vaandrager)

Regio Noord: 11 juni 2019
Locatie: Dr. Nassau College, Locatie Penta, Industrieweg 3, 9402 NP Assen (route) 
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de rekennetwerkbijeenkomst in Assen.