Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Steunpunt taal en rekenen vo is opgeheven

vrijdag 20 december 2019
Het Steunpunt taal en rekenen is met ingang van 20 december 2019 opgeheven.De website steunpuntvo.nl  kan gedurende heel 2020 nog als informatiebron geraadpleegd worden maar wordt niet meer geactualiseerd.  lees meer
 

Overzicht 10 jaar Steunpunt vo

vrijdag 20 december 2019
Het overzicht van 10 jaar Steunput taal en rekenen vo is op 20 december 2019 gepubliceerd! lees meer
 

Wetswijziging naar Tweede Kamer

woensdag 18 december 2019
Wijziging wet- en regelgeving: Op 6 december is de aangekondigde wijziging van de wet- en regelgeving met betrekking tot het afschaffen van de centrale rekentoets vo, het afschaffen van het rekencijfer op de cijferlijst en het voor 2020-2021 in het vooruitzicht gestelde schoolexamen rekenen voor leerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket hebben bij de Tweede Kamer ingediend. In een brief van 17 december aan de Tweede Kamer reageert minister Slob op verzoek van de co.. lees meer
 

Kabinetsreactie op curriculum.nu

maandag 9 december 2019
Vervolg curriculum: ruimte om het onderwijs in te vullenMinister Slob: “In het verbeterde curriculum leggen we vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil ik hen de ruimte geven. Scholen kunnen daardoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan lezen als hun leerlingen daar behoefte aan hebben.”Voorstellen van lerarenDe planning is dat het verbeterde curriculum in 2023-2024 in gaat... lees meer
 

Didactief: analyse rekentoetsdebacle

vrijdag 27 september 2019
Onderwijsvakblad Didactief publiceerde op 13 september een interessante en heldere analyse op eerdere publicaties over opkomst en ondergang van de rekentoets. Deze keer van de hand van Ameling Algra, tot voor kort manager bij het College voor Toetsen en Examens. Ameling Algra is vast en zeker een bekende voor degenen die altijd onze (in samenwerking met het CvTE) jaarlijkse informatiebijeenkomsten over de rekentoets en alles wat daarbij aan nieuwe wet- en regelgeving kwam .. lees meer