Steunpunt Taal en Rekenen VO

Aanmelden mondelinge ER-rekentoets t/m 8 april

maandag 1 april 2019

Enkele weken geleden zijn alle vo-scholen via de examensecretarissen op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de rekentoets ER mondeling af te leggen. Aan leerlingen met dyscalculie/ER of rekenfaalangst wordt via deze manier een laatste kans geboden om de rekentoets ER positief af te ronden. Het mailbericht hierover is terug te vinden in de persoonlijke pagina van de examensecretaris van Examenblad.nl. 

Het CvTE laat in een mailbericht weten dat de uiterste aanmelddatum is verlengd:
T
ot en met maandag 8 april 2019 kunnen nog kandidaten worden aangemeld voor de mondelinge afname van de rekentoets ER.

Meer informatie over de mogelijkheid om de rekentoets ER mondeling af te leggen is ook te vinden op de pagina over de rekentoets ER op Examenblad.nl.