Steunpunt Taal en Rekenen VO

Aanmelden mondelinge rekentoets ER 

maandag 27 februari 2017

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie de rekentoets ER mondeling afleggen. Dit geldt voor leerlingen die vanwege rekenfaalangst niet op de digitale rekentoets kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Het mondeling ER staat gepland op zaterdag 17 juni 2017.

Aanmelden
Nu de resultaten van de rekentoets van de eerste afnameperiode (januari 2017) bekend zijn, is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de mondelinge afname van de rekentoets ER. Dat is mogelijk via het aanmeldformulier op de persoonlijke pagina van de examensecretaris van uw school. Kandidaten voor het mondeling moeten voor 28 maart 2017 geregistreerd zijn.
Meer informatie over de mogelijkheid om de rekentoets ER mondeling af te leggen, treft u via deze link aan op de pagina over de rekentoets ER.
Via de onderstaande link komt u uit bij een toelichting van het CvTE over de mondelinge rekentoets ER.