Steunpunt Taal en Rekenen VO

Afnameperiodes Rekentoets 2018-2019 gepubliceerd.

maandag 7 mei 2018

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets vo in het schooljaar 2018-2019 vastgesteld en gepubliceerd:

Eerste afnameperiode
2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER: maandag 7 januari t/m zondag 20 januari 2019

Tweede afnameperiode
2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F, 3ER en 3S: maandag 4 maart t/m zondag 17 maart 2019

Derde afnameperiode
2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER: maandag 27 mei t/m zondag 9 juni 2019

Anders dan in de voorgaande jaren kunnen alle rekentoetsen in alle periodes gedurende twee weken worden afgenomen. Elke afnameperiode start op een maandag en eindigt op een zondag.

 De afnameperiodes zijn op 1 mei gepubliceerd in de Staatscourant (2018 Nr. 23706), in te zien via onderstaande link.