Steunpunt Taal en Rekenen VO

APS lanceert site over schoolbreed taal- en rekenbeleid

dinsdag 28 februari 2012
Beleid taal en rekenen vo

In opdracht van OCW, en met zijdelingse betrokkenheid van het Steunpunt taal en rekenen vo, heeft APS een website gelanceerd over taal- en rekenbeleid in het voortgezet onderwijs.
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van taal- en rekenbeleid - een direct gevolg van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen - houdt veel vo-scholen bezig. Onlangs nog benadrukte de minister in een brief aan de Kamer de noodzaak van een schoolbrede aanpak voor het boeken van echt resultaat. Antwoord op vragen en goede ideeën van andere scholen zijn daarbij goed te gebruiken. Waar gaat het om? Hoe maken we een start? Hoe krijg je docenten mee? Zijn er inspirerende voorbeelden van praktisch taal- en rekenbeleid? Hoe ziet dat eruit: schoolbreed taal en rekenen?
 
Acht scholen die op dit gebied al flinke stappen hebben gezet, hebben samen met de taal- en rekenexperts van APS de koppen bij elkaar gestoken. Hun kennis en ervaring is nu beschikbaar op de site www.beleidtaalenrekenenvo.nl, een site met ideeën, praktijkvoorbeelden, do’s en don’ts, tips, instrumenten en bronnen. De site bevat veel bruikbare materialen, aan te passen aan de eigen situatie van de school.De site is voor iedereen die betrokken is bij taal- en rekenbeleid: leden van taal- en rekenwerkgroepen, taalcoördinatoren, docenten Nederlands en wiskunde/rekenen, schoolleiders.