Steunpunt Taal en Rekenen VO

Artikel: Haalbaarheid referentieniveau 2F basisberoepsgerichte leerweg vmbo

maandag 29 oktober 2012

De heren H. Sissing en C.M. van Putten hebben een artikel geschreven over de haalbaarheid van het referentieniveau 2F voor leerlingen in de basisberoepgerichte leerweg van het vmbo. Directe aanleiding voor dit artikel is de briefwisseling tussen de minister van OCW en de VO-raad, de AOC-raad, de Stichting Platforms VMBO en de MBO-raad over de taal- en rekeneisen die aan leerlingen in de VMBO-basisberoepsgerichte leerweg (bl) en het MBO 2 worden gesteld.

In hun artikel bevelen Sissing en Van Putten voor de vmbo-bl leerlingen zowel het gebruik van diagnostische- als selectieve rekentoetsen aan: 'Bij afname van alleen diagnostische toetsen voor de gehele leerlingpopulatie in het VMBO-bl is dat niet in het belang van de leerlingen die het niveau 2F wel kunnen bereiken. Voor dit deel van de populatie ondersteunen wij het standpunt van de minister om te werken met de selectieve rekentoetsen 2F. Bij afname van alleen diagnostische toetsen wordt de mogelijkheid om in het VMBO-bl wel te voldoen aan het rekenniveau 2F aan een deel van de populatie onthouden. Voor het deel van leerlingen in het vmbo-bl die op een zeer laag rekenniveau het voortgezet onderwijs binnenkomen en van wie redelijkerwijs het niveau 2F niet verwacht mag worden, bevelen wij het gebruik van diagnostische toetsen, zoals voorgesteld door de onderwijsorganisaties, aan.'

U kunt het hele artikel (als pdf) downloaden via onderstaande link.