Steunpunt Taal en Rekenen VO

Artikel van Ria Brandt, CPS: "De rekentoets is haalbaar in het vmbo!"

dinsdag 5 september 2017

Ria Brandt (CPS) heeft naar aanleiding van positieve geluiden van rekendocenten in het vmbo, afgelopen juni aan de hand van een drietal intervieuws een artikel geschreven over de haalbaarheid van de rekentoets 2F in het vmbo. Er wordt in dit artikel vooral gerefereerd aan de resultaten van de basisberoepsgerichte leerlingen in het vmbo van de betreffende scholen. Tijdens het inhoudelijke gedeelte van de komende netwerkbijeenkomsten gaan we ook dieper in op dit artikel.