Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brief over uitwerking motie over rekentoets vo

woensdag 7 maart 2018

Minister Slob van OCW, Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de motie van 13 december 2016. In die motie werd de regering opgeroepen om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken. Dit alternatief voor de rekentoets is inmiddels 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs' gaan heten.

Via de onderstaande linkjes treft u aan:
- het bericht over de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl;
- zie ook het bericht van de VO-raad hierover;
- het bericht over dit onderwerp op de website van de NVvW;
- het plan ´Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs´;
- ons flitsbericht over het nieuwe perspectief voor rekenen.