Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brochures en Activiteitenplanning rekentoets vo 2018 gepubliceerd

vrijdag 22 september 2017

Gelijktijdig met de Septembermededeling over de eindexamens van 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens ook de Brochure Kaders Rekentoets vo 2018, de Brochure rekentoets ER vo 2017-2018 en de  Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo gepubliceerd op examenblad.nl.

Wilt u niet de volledige planning van het CE maar alleen de activiteitenplanning van de rekentoets hebben? Selecteer dan d.m.v. het plaatsen van vinkjes eerst de schooltypen van uw school (let op: is een kwestie van wat geduld hebben, de verwerking van ieder vinkje kost even tijd) en daarna zet u daaronder het vinkje bij 'Rekentoets' aan.

Via de linkjes hieronder kunt u direct naar het betreffende item gaan.