Steunpunt Taal en Rekenen VO

Concretisering Referentiekader rekenen

dinsdag 22 maart 2011

Wat betekenen de niveaus 2F en 2S nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F of 2S? SLO heeft de refentieniveaus 2F en 2S voor rekenen geconcretiseerd. Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus geïnterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel wordt een toelichting en korte voorbeelden gegeven. In veel gevallen bevat de concretisering bij een rekendoel ook verwijzingen naar
voorbeelden uit examens en lesmethoden. Klik hier voor de gehele publicatie.

Bron: SLO Nieuwsbrief vmbo