Steunpunt Taal en Rekenen VO

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

maandag 31 oktober 2016

Op 8 juli is de agenda rekenonderwijs vo/mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rekenagenda, met als doel om de motivatie voor rekenen in alle geledingen hoog te houden, is het overkoepelend thema van de gezamenlijke vo-mbo rekenconferentie 'Rondom Rekenen' op 14 december 2016. De punten uit de rekenagenda worden voor u geconcretiseerd in een groot aantal workshops en lezingen. De conferentie richt zich niet alleen op docenten die rekenen geven en rekencoördinatoren, maar ook op afdelingsleiders en schoolleiders die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom het rekenonderwijs en/of de rekentoets.

Opening
We beginnen de conferentie plenair met een inleiding op de agenda rekenonderwijs vo/mbo door mevrouw mr. Alida Oppers, directeur-generaal van het ministerie van OCW. Daarna neemt perceptueel manipulator Dan LeFay het stokje over met de keynote ‘Tot verbijstering van Pythagoras!?’.

Workshops en lezingen
Er zijn twee rondes, waarin u kunt kiezen uit ruim veertig workshops en lezingen. Per ronde kunt u kiezen voor één workshop van 1,5 uur of twee lezingen van 45 minuten. De workshops en lezingen sluiten aan bij de thema’s uit de agenda rekenonderwijs:

  • Leerlingen motiveren (o.a. het belang van rekenvaardigheid laten zien, leerlingen bij het rekenonderwijs en de rekentoets betrekken).
  • Docenten en rekencoördinatoren faciliteren (o.a. borgen pedagogisch-didactische kwaliteiten, kennisdeling, onderzoek rekenzwakke leerlingen, excellentieprogramma’s).
  • Sturing op resultaten door management/bestuur (o.a. inzicht in resultaten, planvorming).
  • Kennis over rekenonderwijs vergroten (onderzoek, instrumentontwikkeling).

Beurs
Er is in het centrale gedeelte ook plaats ingeruimd voor uitgevers en ondersteuningsinstellingen om hun producten onder uw aandacht te brengen.

Paneldiscussie 'De toekomst van het rekenonderwijs'
We sluiten de dag gezamenlijk af met een grote paneldiscussie onder leiding van het Nederlands Debatinstituut. Politici en vertegenwoordigers van schoolbesturen, leerlingen, studenten en docenten (voor- en tegenstanders) gaan met elkaar en met u in discussie over de toekomst van het rekenonderwijs. De hamvraag is: wat gebeurt er na de verkiezingen met rekenen?

Verrassing
Na afloop ontvangt u een schitterend cadeau, iets dat u de volgende dag al kunt gebruiken in de rekenles. Op 14 december hoort en ziet u wat het is!

Locatie
Congrescentrum ReeHorst | Bennekomseweg 24 | Ede

Kosten
De kosten bedragen € 150 incl. btw en parkeermunt.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Na het invullen van uw NAW-gegevens komt u in het keuzemenu voor de workshops en lezingen.
> Programma
> Inschrijfformulier