Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Oproep voor deelname aan ERWD-onderzoek

donderdag 27 juni 2019
Oproep voor deelname aan onderzoek door invullen vragenlijst - docenten uit  po, vo, mbo en rekencoordinatoren...laat je mening horen! Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)    Het onderzoekHoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar de implementa.. lees meer
 

Nieuwe brief van de NVvW over vervolgstappen rekenonderwijs

maandag 24 juni 2019
De NVvW heeft op 17 juni opnieuw een brief aan het ministerie van OCW, de directie VO en de vaste Kamecommissie voor Onderwijs gestuurd.In deze brief geven zij aan dat er een overleg heeft plaatsgevonden met OCW en andere partijen (VO-raad en PReVO) over het Nieuwe Perspectief op rekenonderwijs in het vo maar de NVvW geeft ook aan dat dit overleg nog onvoldoende tot duidelijke afspraken heeft geleid.De NVvW meldt vanuit het overleg het volgende:Er is besproken dat OCW aan .. lees meer
 

Sluiting tijdens zomervakantie 2019

woensdag 19 juni 2019
Het Steunpunt is in verband met de zomervakantie gesloten van maandag15 juli tot en met vrijdag 16 augustus. Daarna zijn wij u weer graag van dienst en kunt u nog tot ongeveer medio november op het Steunpunt rekenen! Aan het eind van dit kalenderjaar wordt het Steunpunt taal en rekenen vo volledig opgeheven.Voor nu wens ik u allen een hele plezierige zomervakantie!Johan van den Berg, adviseur. lees meer
 

Overleg over rekenen voor leerlingen zonder wiskunde

maandag 3 juni 2019
De NVvW maakt in haar nieuwsbrief van mei melding van een overleg op 27 mei bij OCW, samen met de VO-raad en het PReVO. Uitgangspunt bij dit overleg was het rapport ´Nieuw perspectief op rekenen in het vo´. Het belangrijkste punt uit dit rapport is dat rekenen vooral in de onderbouw van het vo bij het vak wiskunde moet gebeuren.Tijdens dit overleg is met name gesproken over het onderhouden van rekenen in de bovenbouw havo-vwo en het onderhouden en uitbreiden van de reken.. lees meer
 

Curriculum.nu: Oproep aan rekencoördinatoren, rekendocenten en rekendeskundigen

maandag 3 juni 2019
De ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde van curriculum.nu roept rekencoördinatoren, rekendocenten en andere rekendeskundigen op om voor de laatste keer feedback te geven op hun concept eindproduct. Deze laatste consultatiefase is nu van start gegaan en loopt door tot en met 11 augustus. Via deze link kunt u het conceptvoorstel en de consultatievragen van de ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde bekijken en uw feedback geven.Indien u op iets anders wilt reageren dan .. lees meer
 

Opkomst en ondergang van de rekentoets

maandag 27 mei 2019
Met subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties heeft Bea Ros een reconstructie vervaardigd van de historie van de rekentoets. Dit artikel is gepubliceerd in het onderwijstijdschrift Didactief op 9 mei 2019. Via de link onderaan kunt u het artikel via de website van Didactief inzien of downloaden. lees meer