Steunpunt Taal en Rekenen VO

Curriculum.nu zoekt leraren, schoolleiders en scholen

woensdag 27 september 2017

Ten behoeve van de herziening van het landelijk curriculum zoek de organisatie Curriculum.nu 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen uit het primair- en voorgezet onderwijs. Ook goede rekendocenten uit het vo zijn daarbij zeer welkom. Voor meer informatie en/of om u aan te melden kunt u de linkjes hieronder gebruiken. Tip ook uw schoolleiders en uw collega's!