Steunpunt Taal en Rekenen VO

Debat op 23 januari over de Kamerbrief van 9 november en de brief van de NVvW

donderdag 17 januari 2019

Het AO dat op 12 december zou plaatsvinden maar toen is uitgesteld staat nu gepland op woensdag 23 januari van 10:30 - 14:15 uur. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer gaat met de minister in debat over o.a. de brief over het nieuwe rekenbeleid die op 9 november aan de Tweede Kamer is gestuurd en een brief die de NVvW als reactie daarop aan de commissie heeft gestuurd. In de brief van 9 november licht de minister zijn plannen toe over het borgen van goed rekenonderwijs in het vo en mbo en het toetsen van de rekenvaardigheden door middel van schoolexamens rekenen. De NVvW vraagt in haar brief aandacht voor de plannen die zij eerder hebben gepresenteerd: ´Een nieuw perspectief op rekenenen in het VO´. Plannen die wat de NVvW betreft terstond als alternatief voor de rekentoets kunnen worden ingevoerd.
Het debat is alleen live te volgen via de website van de Tweede Kamer, anders dan bij de plenaire debatten zijn de beelden van commissievergaderingen later niet terug te zien.