Steunpunt Taal en Rekenen VO

Eindrapportage Intensiveringstraject vo, tweede tranche 2015-2016

maandag 9 januari 2017

De eindrapportage van de tweede tranche van de intensiveringsgesprekken rekenen vo is inmiddels verschenen. Deze gesprekken werden gevoerd in het schooljaar 2015-2016 op 234 vo-locaties. In tegenstelling tot de rapportage van de eerste tranche hebben we dit eindverslag niet laten drukken en via de post verspreid. U kunt de rapportage daarom via onderstaande link in pdf-formaat downloaden. In deze pdf kunt u rechtstreeks doorklikken naar bepaalde onderwerpen.

De eerste tranche intensiveringsgesprekken rekenen vo liep van eind 2013 tot medio 2015. In die periode zijn er met ruim 300 vo-scholen gesprekken gevoerd. De eindrapportage van deze gesprekken kunt u ook via de link hieronder downloaden. Deze eindrapportage is destijds in gedrukte vorm via de post aan elke vo-schoollocatie in Nederland verstuurd.