Steunpunt Taal en Rekenen VO

Factsheet over de rekentoets vo is aangepast

maandag 3 september 2018

De factsheet over de rekentoets vo die wij jaarlijks actualiseren en publiceren is voor 2018-2019 aangepast.
De regelgeving met betrekking tot de rekentoets is voor 2018-2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar, hetgeen erop neerkomt dat er voor alle leerlingen die dit schooljaar hun diploma gaan behalen de wet- en regelgeving gelijk is aan die van 2017-2018.