Steunpunt Taal en Rekenen VO

Factsheet over de rekentoets vo is aangepast

donderdag 20 september 2018

De factsheet over de rekentoets vo die wij jaarlijks actualiseren en publiceren is voor 2018-2019 aangepast.
De regelgeving met betrekking tot de rekentoets is voor 2018-2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar, hetgeen erop neerkomt dat er voor alle leerlingen die dit schooljaar hun diploma gaan behalen de wet- en regelgeving gelijk is aan die van 2017-2018.
Met dien verstande dat het overgangsartikel (61) uit het Examenbesluit vo gedateerd is omdat die bepaling alleen gold voor het schooljaar 2017-2018. Daardoor kan het rekencijfer in het vwo niet meer betrokken worden bij de bepaling van het gemiddelde cijfer in het kader van het judicium cum laude.