Steunpunt Taal en Rekenen VO

Fout bij terugkoppeling vmbo-bb cijfers in Facet

donderdag 15 februari 2018

Het College voor Toetsen en examens heeft net een bericht aan alle examensecretarissen gestuurd waarin gemeld wordt dat de cijferdifferentiatie voor 2F en 2ER voor vmbo-bb door een fout niet is toegepast in Facet.

Bij enkele scholen riep dit al direct vragen over de cijferdifferentiatie op, maar voor alle duidelijkheid: die is nog steeds van kracht! Dat betekent dat voor vmbo-bb het 2F- en 2ER-cijfer een punt hoger ligt dan bij vmbo kb en gt.

Het CvTE geeft aan dat de fout in Facet zo spoedig mogelijk zal worden hersteld en dat de examensecretarissen daar opnieuw bericht van krijgen.