Steunpunt Taal en Rekenen VO

Geen aparte toestemming nodig voor afnames 2A-, 2A-ER- en 3S-pilotrekentoetsen

maandag 16 oktober 2017

Afgelo­pen week is een besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, op Rijksoverheid.nl gepubli­ceerd. Dit besluit houdt in dat vo-scholen voor het meedoen aan de pilotreken­toetsen 2A, 2A-ER en/of 3S, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen deze toetsvarianten ook in een pilotfase verkeerden, geen toestem­ming meer hoeven te vragen aan OCW. De registratie van afgenomen pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER en/of 3S in het schooljaar 2017-2018 in FACET wordt aangemerkt als een aanvraag. In het verleden werd op iedere aanvraag toestemming verleend, nu wordt bij besluit van algemene strekking ambtshalve toestemming verleend aan alle vo-scholen. 
Aan de toestemming zijn enkele voorwaarden verbonden die via onderstaande link te vinden zijn in de bijlage bij de regeling en ook in de brochure van het College voor Toetsen en Examens: Kaders Rekentoets vo 2017-2018 , resp. onder 3.21 en 3.22 op pag. 17 en 18. 
Voor scholen die niet willen deelnemen aan deze pilot, heeft dit besluit geen gevolgen.

De pilottoetsen 2A en 2A-ER zijn voor afname beschikbaar in de drie afnameperioden van 2018 (januari, maart en mei/juni), voor 3S geldt net als vorig schooljaar dat die pilottoets alleen in de maartperiode in FACET beschikbaar is.