Steunpunt Taal en Rekenen VO

Handreikingen schoolexamen Nederlands vo

donderdag 5 april 2012

Bij de herziening van de examenprogramma’s in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo en die voor het schoolexamen Nederlands vmbo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo en vmbo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen.

Voor meer informatie en om de handreikingen te downloaden kunt u onderstaand de betreffende link aanklikken.