Steunpunt Taal en Rekenen VO

Inspectierapport: Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs

maandag 14 januari 2013

Het rapport 'Dyslexie en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs 2012' van de Inspectie van het onderwijs is de uitkomst van het tweede onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd rondom dit thema. Het eerste deelonderzoek stamt uit de zomer van 2011.

U kunt zowel het rapport als de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris Dekker hieronder downloaden.