Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kamerdebat over rekenbeleid wordt vervolgd

vrijdag 25 januari 2019

Woensdag 23 januari was er een Kamerdebat (Algemeen Overleg) over het voorstel van minister Slob om rekenen onderdeel te laten uitmaken van het schoolexamen. Het cijfer zal volgens dat voorstel gaan meetellen in het voorwaardelijk deel van de slaag-zakregeling: de voorwaarde is dat er minimaal een 4 behaald moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vo-diploma. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij niet die kant op willen, zij zijn het niet eens met de minister. De minister heeft toegezegd deze week nogmaals in een brief uit te leggen waarom hij groot belang hecht aan de uitvoering van zijn plan. Er zal er door de Tweede Kamer op korte termijn een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO = vervolg van het debat) gepland worden. Een aantal fracties hebben al aangekondigd dat zij voornemens zijn tijdens het VAO met een motie te komen waarin de regering gevraagd zal worden een andere koers in te zetten voor wat betreft het rekenbeleid. Het alternatief van de NVvW, ´Nieuw perspectief voor rekenen in het vo´, werd daar veelvuldig bij genoemd tijdens het debat.
Over eventuele moties die worden ingediend tijdens het vervolgdebat wordt dan doorgaans de dinsdag daarop in de plenaire zitting van de Tweede Kamer gestemd. Daarna is het aan de minister om aan te geven hoe hij verder wil gaan, één ding is wel zeker: de minister heeft erop aangedrongen om nu tot overeenstemming te komen over een besluit zodat de vo-scholen, de vo-leerlingen en het vervolgonderwijs de eerst komende jaren weten waar ze aan toe zijn.