Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuw: Servicedocument over Kamerbrief 9 nov.

maandag 12 november 2018

Er borrelen bij examensecretarissen, rekenco√∂rdinatoren  en rekendocenten  inmiddels veel vragen op over de laatste brief over het nieuwe rekenbeleid die de beide onderwijsministers aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat er nog een Kamerdebat zal gaan volgen over deze brief en dat er daarom op verzoek van de Kamer nog veranderingen in dit voorgenomen beleid kunnen worden aangebracht.

Toch heb ik maar vast dit servicedocument opgesteld met daarin een flink aantal zaken die van belang kunnen zijn of kunnen gaan worden. Maar houdt u er op voorhand s.v.p. rekening mee dat deze versie mogelijk vervangen gaat worden door een nieuwere als daar aanleiding toe is.

Vriendelijke groet,
Johan van den Berg