Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwe brief over rekenen in het vo en mbo

zaterdag 6 april 2019

Vrijdagmiddag 5 april hebben de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Via de onderstaande link kunt u deze brief downloaden op Rijksoverheid.nl.

Er is een flitsbericht over deze brief verstuurd waarin alle zaken die voor het vo van belang zijn er zijn uitgelicht en waar nodig zijn toegelicht, zie de link hieronder.