Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwe brief van de NVvW over vervolgstappen rekenonderwijs

maandag 24 juni 2019

De NVvW heeft op 17 juni opnieuw een brief aan het ministerie van OCW, de directie VO en de vaste Kamecommissie voor Onderwijs gestuurd.
In deze brief geven zij aan dat er een overleg heeft plaatsgevonden met OCW en andere partijen (VO-raad en PReVO) over het Nieuwe Perspectief op rekenonderwijs in het vo maar de NVvW geeft ook aan dat dit overleg nog onvoldoende tot duidelijke afspraken heeft geleid.

De NVvW meldt vanuit het overleg het volgende:
Er is besproken dat OCW aan de scholen zal melden dat het rekenonderwijs niet moet worden afgeschaft maar aandacht moet blijven krijgen. Van belang is dat de nodige rekenvaardigheden, conform de kerndoelen, in de onderbouw moeten worden aangeleerd om vervolgens in de bovenbouw havo-vwo te worden onderhouden (bij wiskunde en andere vakken waarbij rekenen een rol speelt) en in de bovenbouw vmbo moeten worden uitgebreid.
Ook hebben zij het ministerie verzocht om het CvTE te vragen om bij alle examenvakken rekenrijke opgaven niet te schuwen. Zolang het binnen de syllabus van het betreffende vak past zou rekenwerk niet vermeden moeten worden.

De volledige tekst van de brief kunt u via het onderstaande linkje inzien of downloaden.