Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwe website: lezen in het vmbo

donderdag 25 april 2019

Op initiatief van SLO en Stichting Lezen is er een nieuwe website voor het vmbo ontwikkeld: lezeninhetvmbo.nl. De website zet informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier op een rij voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Ook voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs is de website interessant. Er zijn niet alleen aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek te vinden, maar ook praktische informatie waar u direct mee aan de slag kunt.

Bron: Nieuwsbrief vmbo van de SLO.