Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwsbericht CvTE over aanpassingen brochures

woensdag 31 januari 2018

Als gevolg van de brief van de minister aan de Tweede Kamer over aanpassingen van de slaag-zakregeling voor vwo-leerlingen heeft het College voor Toetsen en Examens een aantal kleine aanpassingen in hun brochures aangebracht. De aanpassingen betreffen het vervallen van de extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-leerlingen (29 mei) en de positie van rekenen in de kernvakkenregel voor vwo-leerlingen.

Naast de verschillende pagina’s over rekenen en de activiteitenplanning op Examenblad.nl zijn de volgende brochures gewijzigd:
- Brochure Kades rekentoets vo 2018;
- Brochure Kandidaten met een beperking 2018;
- Brochure ER-toets vo 2017-2018.

Via de onderstaande linkjes kunt u de aanpassingen in de betreffende brochures bekijken.