Steunpunt Taal en Rekenen VO

Omzettingstabellen tweede afnameperiode

woensdag 11 april 2018

Het College voor Toetsen en Examens heeft alle vo-scholen laten weten dat de omzettingstabellen van de verschillende varianten en niveaus van de tweede afnameperiode (maart) van de rekentoets vo vanaf vandaag, 11 april 2018, op de rekentoetspagina's op Examenblad.nl staan. Deze omzettingstabellen zijn vanaf vandaag ook in Facet, samen met de deelrapportages beschikbaar. Dit is eerder dan de geplande publicatiedatum van 16 april 2018.

Via de onderstaande linkjes treft u de betreffende omzettingstabellen met toelichting op examenblad.nl aan.