Steunpunt Taal en Rekenen VO

Ongeldigheidsverklaring digitale examens

dinsdag 29 november 2016

Het College voor Toetsen en Examens heeft een bericht verspreid over een formulier dat u kunt downloaden als er sprake is van een ongeldige afname bij een digitaal examen, zoals o.a. de rekentoets. In de brochure Kaders rekentoets vo 2017 (paragraaf 3.17) is de procedure beschreven voor het aanvragen van een ongeldigverklaring. In voorkomende gevallen kunt u gebruikmaken van de onderstaande link naar het formulier.