Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproep promore aan scholen om zelf schoolexamens rekenen te gaan maken.

donderdag 22 november 2018

De stichting Promore wil met een select aantal scholen schoolexamens rekenen ontwikkelen voor niveau 2A, 2F en eventueel ook 3F, als alternatief voor de huidige CvTE-rekentoetsen.
Promore staat voor "Professionalisering Modern Rekenonderwijs". Deze stichting heeft voor haar plannen de samenwerking gezocht met rekenexperts van de Hogeschool Utrecht en met het bedrijf IntraQuest, bekend van onder andere ffLerenRekenen en de APS-Rekentoetsen. Als stichting willen zij nu graag samenwerken met scholen die zelf het roer in handen willen nemen als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van het rekenbeleid. Zij willen samenwerken met scholen die in samenspraak met collega-scholen ook een eigen verantwoordelijkheid willen nemen wat betreft de beoordeling en de cesuur.

Meer over deze oproep treft u aan via de link hieronder.