Steunpunt Taal en Rekenen VO

Overleg over rekenen voor leerlingen zonder wiskunde

maandag 3 juni 2019

De NVvW maakt in haar nieuwsbrief van mei melding van een overleg op 27 mei bij OCW, samen met de VO-raad en het PReVO. Uitgangspunt bij dit overleg was het rapport ´Nieuw perspectief op rekenen in het vo´. Het belangrijkste punt uit dit rapport is dat rekenen vooral in de onderbouw van het vo bij het vak wiskunde moet gebeuren.

Tijdens dit overleg is met name gesproken over het onderhouden van rekenen in de bovenbouw havo-vwo en het onderhouden en uitbreiden van de rekenvaardigheden in de bovenbouw vmbo, met speciale aandacht voor leerlingen die geen wiskunde in de bovenbouw meer volgen.
Ook schrijft de NVvW dat zij tijdens dit overleg de VO-raad heeft gevraagd om bij hun achterban 
aan te dringen op het mogelijk (blijven) maken van goed rekenonderwijs (lees: de facilitering daarvan). Daarbij geven zij in hun nieuwsbrief terecht aan dat het rekenonderwijs niet wegbezuinigd mag worden: de rekentoets is weliswaar afgeschaft maar goed rekenonderwijs blijft natuurlijk belangrijk!

Voor het komend schooljaar hoeft er voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben nog geen PTA voor rekenen gemaakt te worden. De wijziging in de wet- en regelgeving die hiervoor nodig is, is nog niet helemaal rond. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen scholen wel een PTA-onderdeel voor rekenen moeten maken waarin beschreven wordt hoe de school het rekenonderwijs voor deze leerlingen gaat afsluiten.