Steunpunt Taal en Rekenen VO

Overzicht resultaten rekentoets 2017 beschikbaar in Vensters vo

donderdag 7 september 2017

Indien u beschikt over de inloggegevens van uw school dan kunt u via deze link in het managementvenster van Vensters vo de resultaten van de Rekentoets vo 2017 van de eindexamenleerlingen van uw school bekijken.

U kunt daar de Vensters vo rapportage downloaden en treft daarin per vmbo-leerweg, havo of vwo opleiding o.a. aan:
- gemiddelde cijfers, ook t.o.v. landelijke gemiddelde cijfers
- percentielscores
- vergelijkingen wiskunderesultaten met die van de rekentoets
- percentielscores op profiel en sector
- verschillen tussen jonges en meisjes
- percentages voldoende (6 en hoger)

Nieuw dit jaar in de rapportage is een apart hoofdstuk met daarin de resultaten van vmbo-leerlingen die de rekentoets op een hoger niveau hebben gemaakt, namelijk op 3F- of 3ER-niveau.