Steunpunt Taal en Rekenen VO

Passage over rekenen in regeerakkoord

vrijdag 20 oktober 2017

Zoals u in het regeerakkoord kunt lezen is er in hoofdstuk 1.3 een passage opgenomen over de rekentoetsRekenen blijft belangrijk, maar de vorm van toetsing verandert mogelijk. Op dit moment blijft de situatie onveranderd tot minister Slob een besluit heeft genomen over de verdere inkleuring van dit beleid.
Uiteraard zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze aanpassingen die vooral van belang kunnen zijn voor de huidige eindexamenkandidaten vwo.