Steunpunt Taal en Rekenen VO

PReVO nu officieel opgericht

donderdag 17 januari 2019

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Steunpunt vo verkenningen uitgevoerd naar de wenselijkheid van een eigen vakvereniging voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Dit in analogie van de groep rekendocenten binnen de BVMBO die voor het mbo gesprekpartner van OCW zijn over rekenonderwijs in het mbo.
De wens om een eigen vakvereniging te hebben bleek behoorlijk groot te zijn, daarna is het Steunpunt doorgegaan met de verkenning om samen met een aantal kartrekkers een platform voor deze groep docenten op te zetten. Inmiddels is er na wat omzwervingen een echt platform opgezet: het PReVO. Via de linkjes hieronder kunt u de website van het PReVO bezoeken en kunt u zich desgewenst aansluiten bij dit platform dat vanaf nu ook namens de rekendocenten en de rekencoördinatoren in het vo als gesprekspartner op het gebied van rekenonderwijs in het vo voor OCW wil gaan functioneren. Ook treft u in het flitsbericht hierover meer aanvullende informatie aan.