Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekentoets wordt vanaf volgend schooljaar afgeschaft

dinsdag 5 februari 2019

In de Tweede Kamer is op 5 februari bepaald dat er vanaf volgend schooljaar (2019-2020) geen centrale rekentoets meer is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook komt er vanaf dat schooljaar geen apart cijfer voor rekenen meer op de cijferlijst.

Wat betekent dit voor de leerlingen?
- Als ze wiskunde in hun pakket hebben: rekenen wordt onderdeel van het vak wiskunde.
- Als ze geen wiskunde volgen: er wordt gewerkt aan een plan waarin staat hoe deze leerlingen straks toch voldoende rekenen krijgen.

Verder gaat het ministerie van OCW met de MBO-Raad en docenten in gesprek over hoe rekenen in het mbo wordt vormgegeven, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 25 januari.