Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekentoetscijfer telt niet meer mee in kernvakkenregel vwo

vrijdag 15 december 2017

In het huidige schooljaar (2017-2018), telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad is hier op voorstel van minister Slob (Onderwijs) vandaag mee akkoord gegaan.

De rekentoets moet wel worden afgenomen, maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma in het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en studenten in het mbo verandert er niets ten opzichte van de situatie van vorig schooljaar.

Brief naar scholen (over het niet meer meetellen)
Om scholen, leraren en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over deze verandering, is vandaag deze brief verstuurd. In de brief treft u meer details aan over dit besluit en over de toekomst van het rekenonderwijs.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met het Steunpunt.