Steunpunt Taal en Rekenen VO

Veelgestelde vragen geactualiseerd

woensdag 21 maart 2018

Als gevolg van de wijzigingen die per 15 maart zijn doorgevoerd in het Eindexamenbesluit vo hebben wij de antwoorden op een flink aantal van de veelgestelde vragen moeten aanpassen aan de actuele situatie. Het voert te ver om hier een opsomming te geven van de wijzigingen.
Wij raden u daarom graag aan om, indien u recent nog heeft gezocht bij de veelgestelde vragen, na te gaan of het antwoord op die vraag ongewijzigd is gebleven en zo niet, om kennis te nemen van de wijziging die is opgetreden.