Steunpunt Taal en Rekenen VO

Verder met rekenen voor het vmbo

dinsdag 22 maart 2011

Nogal wat leerlingen die het vmbo binnenkomen, beschikken over een gebrekkige rekenvaardigheid, zeker in de basisberoepsgerichte leerweg. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. SLO heeft voor hen de lesmap Verder met rekenen ontwikkeld.

 

Naar de website van de SLO