Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voorbeeld- of oefenrekentoetsen vanaf nu weer inplanbaar in Facet

woensdag 25 oktober 2017

In de activiteitenplanning heeft het CvTE opgenomen dat de voorbeeldtoetsen vanaf 1 november in Facet beschikbaar zouden zijn. Gisteren is die update van Facet uitgevoerd. Vanaf nu zijn de voorbeeld- of oefentoetsen weer (klassikaal, groepsgewijs of individueel) inplanbaar in Facet.