Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F ook als pdf beschikbaar.

maandag 4 juni 2012

Cito heeft alle scholen een package gestuurd met daarin een voorbeeldrekentoets op 2F- en een op 3F-niveau. Scholen kunnen leerlingen (én docenten) met deze voorbeeldtoetsen laten oefenen via het digitale afnameprogramma ExamenTester.

Ook zijn deze voorbeeldrekentoetsen nu via de website van Cito als pdf te downloaden. De pdf-versie is niet geschikt als oefenmateriaal maar geeft wel een indruk hoe de rekentoets er inhoudelijk uitziet en wat er op 2F- en 3F-niveau van de leerlingen gevraagd wordt op rekengebied. Ook interessant om de pdf-versie door te sturen aan collega's van alle vakken waarbij rekenvaardigheden een rol spelen zodat zij ook kennis kunnen nemen van de inhoud van de rekentoets.