Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wanneer ben ik geslaagd voor...

dinsdag 20 maart 2018

Het ministerie van OCW en het LAKS hebben ook voor dit schooljaar folders gemaakt waarin per schooltype op een overzichtelijke wijze de voorwaarden staan opgesomd waaraan leerlingen moeten voldoen om te kunnen slagen. Deze folders bevatten informatie die nuttig kan zijn voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen en hun ouders. Ze zijn begin dit kalenderjaar aan alle vo-scholen gestuurd (en daar dus ook verkrijgbaar) maar.... ook via de onderstaande linkjes te downloaden.